• May 20, 2022 6:26 pm

مفاهیم پایه و اصطلاحات برنامه نویسی

تعریف بیت و بایت متغیر چیست؟ آرایه چیست؟ تابع چیست؟ متد چیست؟ برنامه نویسی شیء گرا چیست؟ عملگر چیست؟ مفسر و کامپایلر اشکال زدایی یا Debugging فرانت اند و بک اند فریمورک چیست؟ IDE چیست؟ گیت و گیت هاب Open Source یا متن باز چیست؟ لینوکس چیست؟ – ۱. تعریف […]

  • May 18, 2022 1:39 pm

برنامه نویسی چیست؟

برنامه نویسی چیست؟       اگر بخواهیم در یک جمله برنامه نویسی را تعریف کنیم باید بگوییم برنامه نویسی روش حل مسئله با کامپیوتر است. یعنی اینکه ما با دانش برنامه نویسی بتوانیم اطلاعات خام یا دیتا را وارد کامپیوتر کنیم و با دستوراتی که به آن می دهیم […]