• October 10, 2022 1:40 pm

HTML چیست؟ قسمت دوم

استایل در HTML قالب بندی متن عناصر نقل قول تگ Comment (اظهار نظر) رنگها – ۸. استایل در HTML ویژگی style برای افزودن سبک به یک عنصر مانند رنگ، فونت، اندازه و موارد دیگر استفاده می شود.   مثال: ویژگی سبک HTML دارای سینتکس زیر است: این ویژگی یک ویژگی […]

  • October 7, 2022 12:05 pm

HTML چیست؟ قسمت اول

HTML زبان نشانه گذاری استاندارد برای ایجاد صفحات وب است.

HTML چیست؟
HTML مخفف Hyper Text Markup Language است
HTML زبان نشانه گذاری استاندارد برای ایجاد صفحات وب است
HTML ساختار یک صفحه وب را توصیف می کند
HTML از یک سری عناصر تشکیل شده است
عناصر HTML به مرورگر می گویند که چگونه محتوا را نمایش دهد
عناصر HTML به قطعاتی از محتوا مانند “این یک عنوان است”، “این یک پاراگراف است”، “این یک پیوند است” و غیره برچسب (tag) می زنند.